Uppdaterad: 2003-12-09

     
 

MKR´s förslagslåda till styrelsen

Om du vill kan du anonymt för andra än styrelsen skicka förslag till styrelsen via förslagslådan nedan. Du får ett svar från styrelsen via mail efter att man behandlat ditt förslag.

Tillbaka till klubbar och styrelse

 
     

Styrelsen tar kontakt med er via e-mail eller telefon om så önskas.


Önskas svar, markera med kryss

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E - Post:
Förslag / fråga: