2000 2001 2002 2003 2004
Antal förare som kört någon tävling 209 260 340 384 357
Totalt antal starter 882 1190 1389 1863 1729
Antal förare som kört minst 3alt 4 tävlingar 146 170 208 246 231