2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal förare som kört någon tävling 209 260 340 384 357 364
Totalt antal starter 882 1190 1389 1863 1729 1724
Antal förare som kört minst 3alt 4 tävlingar 146 170 208 246 231 219