FORUM

Angående träningsavgifter på Tuvängen
SKRC Admin
2014-06-07 09.59
Södertälje KRCs anläggning Tuvängen Ring är en anläggning som är godkänd av SBF för träning och tävling. Klubben ordnar träningar två gånger i veckan och någon eller några tävlingar per år, samt utbildar relativt många nya förare varje år. För att allt detta ska vara möjligt så offrar klubbens medlemmar ett stort antal timmar av sin fritid på att underhålla, renovera och förbättra anläggningen, plus att de tar vaktpass på träningar samt planerar och arbetar som funktionärer på tävlingar. SKRCs medlemmar lägger på så sätt ned tusentals timmar ideellt arbete varje år för att bidra till att kartingsporten ska kunna utövas, och helst växa.

Arbetet med allt runt Tuvängen Ring är inte frivilligt för SKRCs medlemmar.

SKRCs årsmöte 2013 beslöt att klubben i framtiden skulle belöna de klubbar som på samma sätt som SKRC arbetar för kartingsporten, dvs utbildar nya förare och funktionärer, anordnar tävlingar och träningar. Styrelsen fick då i uppdrag att göra det billigare för medlemmar från sådana klubbar att träna på Tuvängen.

I uppdraget ingick det också att medlemmar i klubbar som inte utbildar, håller träningar eller anordnar tävlingar skulle betala fullt pris och det priset skulle höjas. Med ett sådant upplägg blir det förhoppningsvis mer attraktivt att tävla för klubbar som erbjuder en verksamhet som både utvecklar svensk kartingsport och som alla kartingförare kan ha glädje och nytta av.

Av olika anledningar hann styrelsen inte med att genomföra detta under 2013-års säsong, utan det tog till årets säsong innan styrelsen hade funnit en modell som uppfyllde det som SKRC-medlemmarna hade bestämt. Styrelsen har beslutat att grundpriset för att träna en dag på Tuvängen Ring är 500 kr. Men, de som kan visa upp licens från en klubb som erbjuder träning för SKRCs medlemmar betalar SAMMA pris som SKRCs förare får betala på deras bana. Vi talar då om banor drivna under SBFs reglemente.

Per Kylsten
Ordförande
Södertälje KRC