FORUM

MKR Södertälje
2008-09-23 01.17
Först vill jag gratulera Södertälje KRC för en väl genomfört tävling vad gäller organisation och genomförandet av MKR Finalen 2008.
Tyvärr måste jag också berätta om en obegripligt, skrämmande händelse som inträffade under tävlingen.
Jag stod flaggvakt och såg en förare köra på en medtävlande i kurvan vid min postering. Påkörningen orsakade att den som påkördes tappade placeringen til den bakom. Man kan säga på vardagsspråk att den bakomliggande förare [fortsättnisvis: Förare A] "flyttade undan" den framförliggande kart [fortsättningsvis: Förare B] för att sedan smita förbi.
Efter avslutat heat gick jag över banan till flaggposten där observatören stod [ca. 40 meter bort och mitt emot dubbelkurva parti:t där jag stod] och frågade rent generellt de 5 st personer om de hade sett vad som inträffades under sista varvet. Alla svarade att de hade sett incidenten, och när jag sedan ställde frågan till observatören om det skulle resultera i en varning eller annan påföjld fick jag ett svar från honom som jag verkligen hoppas aldrig behöva höra ingen: han sa att "efter vad han såg att Förare B utsatt Förare A för under förgående varv, tyckte han inte det var en situation som krävde påföljd." Citatet är inte ord för ord, men innehåller en exakt motivering från observatören till mig.
Nu måste jag ställe frågan: VARFÖR FICK INTE BÅDE FÖRARNA VARNING FÖR OSKJYSST KÖRNING, ISTÄLLET FÖR ATT TILLÅTA BUSKÖRNING FRÅN BÅDE PARTER, VILKET RESULTERADE I ATT EN AV FÖRARNA [Förare A] VANN EN POSITION OCH EV. HEATET ?
Under förarsammanträde hade det sagts att påkörningar, avpetningar etc. skulle bestraffas med placering i heatet efter den som man hade petat bort. De flesta barn litar på domarordföranden och kör därefter. Vissa andra tycks inte bry sig och kör aggressivt och utan hänsyn till regelboken. När våra ungdomar ser att vissa barn klarar sig utan påföljd efter en avpetning, dykning eller påkörning vet de ej var gränsen går. Och de ser sådant kan jag lova Er. Det är svårt att undvika när de földen jer efter, ofta med bara någrs meters avstånd. De hör en sak under förarsammanträde, men ser med egna ögon att det funkar inte så i verkligheten. Är det skjysst mot våra barn att ge de ett dubbel budskap ?
Med dubbel budskap, och utan påföjlder, finns det en risk att Förare A [och även Förare B] fortsätter i längden med samma taktik under resten av tävlingen, eller under flera tävliingar. Det kan senare under tävlingen hända att någon annan förare blir avpetad och förlorare ett antal placeringar, pga den motiveringen och brist av handling jag hörde från observatören. Så borde det inte vara. Punkt slut. Eller ska vi föräldrar acceptera detta inför nästa säsong ?
Som fotnote till händelsen: Elliot hade klagat på en medtävlande för något liknande händelsen som ovan. Pojken hade fått varning, men inte blev placerade efter Elliot i heat resultat. Under diskussion i depå:n hade pöjken sagt: "visst har jag kört på Dig flera gånger [och med det menade han under flera tävlingar, inte bara under denna dag], men Du har aldrig åkt av för det". Ofattbart är allt jag kan säg om det. Faktumet är att Elliot har flera gånger tappat placeringar pga pojkens petningar, påkörnigar och hans sätt att "flytta undan" sina medtävlande. Faktumet är också att det står klart och tydligt i regelboken att man INTE FÅR KÖRA PÅ ANDRA [medtävlande], VARKEN BAKIFRÅN ELLER FRÅN SIDAN. Punkt slut. Men pojken menade att det var OK så länge Elliot inte hade åkt av blivit stående.
Jag säger här och nu, klart och tydligt: DET KRÄVS INGEN SKICKLIGHET ATT TA EN OMKÖRNING GENOM ATT "FLYTTA UNDAN", PETA BORT ELLER KÖRA PÅ EN FRAMFÖRLIGGANDE MOTSTÅNDARE, MEN DET KRÄVS STOR SKICKLIGHET ATT KÖRA OM RENT OCH FINT UTAN KONTAKT.
Sist vill jag tillägga att när det händer sådana incidenter [upprepade gånger med vissa förare], blir föräldrar upprörde. Frustationen går så småning om över till ilska och sedan inträffar saker som inte borde ses vid karting evenemang, men tyvärr har uppstått. Det är inte heller bra för våra ungdomar [från 7 till 20 år] att se skrikande mekaniker, upprörde pappor och tom brottning och slagsmål i depån.
Allt pga att vi föräldrar accepterar att för få påföjlder [ex placerings tillägg] tilldelas som lovat under förarsammanträde.
Det kan tilläggas att det gäller knappast barb MKR, utan även flera serier, klubbar och evenemang.
Skriv gärna Era åsikter och se om inte vi kan få igenom en ändring inför nästa års säsong.
Hoppas att vi ses i Linköping.
Ha det gott.
Rick Shreiner

**** En seger kräver skicklighet med [bla.] båda pedaler ****
¤¤¤¤ Hellre fruktad för skicklighet än oskicklighet ¤¤¤¤

Mitt svar: klippt från Nilsons Forum
Elliot Shreiner
2008-09-24 18.19
Hej Per,
Nedanstående text är klippt direkt från Nilsons Forum, och är mitt svar till Dina frågor. Tack för att Du väckte de.

Citat:
Jag pratade med en av tävlingens "chef-funtionärer" från Södertälje direkt efter mitt samtal med observatören. Men jag kan erkänna att jag måste fortfarande varit i någon slags chock-tillstånd och kunde inte mer än berätta för honom om samtalet med observatören. Han tyckte att det var märkligt därför att "observatören var ju duktig och kunde sin sak". Jag kunde bara svara att han inte varit duktig i detta fall, men inget hände från tävlinglednings sida.
Tyvärr var det så att just vår flaggpost samt "chefs funktionären" var utan radio-lurar, så jag hade ingen möjlighet att ta det direkt med tävlingsledningen. Och som sagt, jag hade så svårt att begripa att obseratören kunde svara som han gjorde att jag inte visste vart jag skullle vända mig.
Jag tog också kontakt med tävlingsledaren direkt efter sista heatet kördes och fick svaret: "så får det absolut inte gå till". Mer har jag inte hört om saken, och det blev inte heller någon ändring i heat resultatet.
Jag borde hade stått på mer ser jag nu med facit i handen.

Mvh,
Rick Shreiner

Flaggvakter
Ossian Kylsten
2008-09-24 07.59
Hej Rick,
och tack för din hjälp som flaggvakt under MKR 8.

Det du beskriver låter inte rätt - dvs att om alla såg en incident med observatören inte ville rapportera in den.

Du - och alla andra som står flaggposter - skall naturligtvis inte nöja sig med något sådant utan själv rapportera in ALLT som de ser på banan. Detta var också något som tävlingsledaren bad oss om under funktionärsmötet innan förarmötet.

Och - det är till och med en flaggpost skyldighet - se tävlingsreglerna:

KA 4.12 Flaggvakt (Postering)
Åligganden:
att ge flaggsignaler enligt gällande bestämmelser
att hålla banan fri från oljespill, grus, stenar m.m.
att Till tävlingsledningen rapportera olyckshändelser och tillbud
att Lämna skadad tävlande hjälp (förutsätter 2 st. vid posteringen)
att rensa banan efter en olyckshändelse
att rapportera om tävlingsförare beslutat utgå ur tävling samt orsak
att rapportera varje händelse av betydelse för tävlingens genomförande till tävlingsledningen
att Till tävlingsledaren anmäla ojust körning eller andra regelbrott

Jag skriver inte detta svar för att knäppa dig - Rick - på näsan. Tvärt om, jag förstår om du är upprörd. Men, jag har märkt att många som står flaggpost tvekar att rapportera in händelser, och lämnar gärna över hela ansvaret att bedömma hur chafförerna kör till observatörerna. På så sätt får ju ledningen endast färre ögon och öron ute på banan.

Nej - hellre rapportera in för många gånger än för få. Med varje rapport kan man ju också lämna sin egen bedömning av hur allvarlig händelsen var - och låt ledningen ta besluten om bestraffning eller ej.

må väl

Per Kylsten,
Södertälje KRC